Χωριγία του Γιάννης Ξιούρας

Διάσημος και γνωστός ήρωας:

Mε ονομάζουν έτσι επειδή το καλοκαίρι είχε πάρει

το χωριό μου φωτιά και ήμουν ο μόνος που περιέγραψες στης

ειδήσεις τι είχε γίνει.

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3